Saturday, March 2, 2024

Tag: Võ Văn Thưởng

Kỳ 4: Võ Văn Thưởng

Secret Information Ghế' và 'Đồng chí' Võ Văn Thưởng sinh năm 1970 tại Hải Dương, nguyên quán: Vĩnh Long. - Về học tập: Ông Thưởng có bằng...

Đảng khó mà giữ… ‘cái bình’!

VOA Trân Văn Thực tế cho thấy, mơ ước mà ông Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư đảng CSVN) bày tỏ hồi 2014: “Phải bình tĩnh...