Thursday, April 18, 2024

Tag: VN Pharma là đường dây tiêu thụ thuốc giả từ Ấn Độ?

VN Pharma là đường dây tiêu thụ thuốc giả từ Ấn...

VNTB-Minh Châu (VNTB) - Tài liệu giải mật công bố ở tòa án hôm 26/9 trong vụ án ‘VN Pharma’ cho biết, cơ quan an...