Wednesday, November 29, 2023

Tag: Vinhomes

CapitaLand của Singapore đang đàm phán mua tài sản bất động...

Cù Tuấn - Cù Tuấn dịch từ Reuters. SINGAPORE/ HÀ NỘI, ngày 17 tháng 3 (Reuters) – Tập đoàn bất động sản khổng lồ châu Á...