Friday, April 19, 2024

Tag: Vietlott

Viet lừa…

Sĩ Phu Công ty xổ số điện toán Vietlott này được tuyên truyền là của nhà nước nhưng thực chất nắm quyền phân phối vé...