Sunday, March 26, 2023

Tag: Tuyên bố Phản đối Ngược đãi TNLT

Vợ tù chính trị kêu cứu đến các đại sứ quán...

RFA Đối với những tù chính trị đang phải tuyệt thực tại Trại 6, Thanh Chương, Nghệ An; bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông...

TÔI ĐÃ ĐẾN GẶP GỠ ĐẠI DIỆN CÁC ĐẠI SỨ QUÁN...

Nguyễn Kim Thanh Sáng nay, 09/7/2019, Tôi là Nguyễn Thị Kim Thanh – vợ của tù nhân lương tâm (TNLT) Trương Minh Đức – đã...