Tuesday, March 28, 2023

Tag: Trịnh Nhược Hoa (Teresa Cheng)

Lãnh đạo tư pháp Hồng Kông bị người đòi dân chủ...

Trọng Thành / RFI Thêm một dấu hiệu cho thấy khủng hoảng Hồng Kông trầm trọng hơn. Tối hôm qua, 14/11/2019, lãnh đạo ngành tư pháp...