Saturday, March 25, 2023

Tag: trại giam Gia Trung

Chuyến đi thăm chồng ở Trại giam Gia Trung

Cô Mười Họ Lê cùng với An Duong Nguyen Phu  Sáng nay tôi đến trại giam Gia Trung thăm gặp chồng tôi anh Lưu Văn...

TẠM BIỆT “TRƯỜNG” CŨ VÀ ĐỐI MẶT VỚI “TRƯỜNG” MỚI

Nguyễn Thanh Mai đã thêm 8 ảnh mới vào album: Thăm gặp mẹ Tâm. Hơn 2 năm, 118 tuần lễ, 118 phiếu gửi đồ tiếp...

MỤC SƯ NGUYỄN TRUNG TÔN ĐANG BỊ SUY KIỆT TRONG TÙ

Trang Nguyen  Bệnh nặng không được chữa trị. Thuốc người nhà gửi vào bị trại giam trả về. Đơn xin khám chữa bệnh bằng chi...