Wednesday, November 29, 2023

Tag: Tổng thống Thái Anh Văn

ĐÀI LOAN ĐÃ MẤT THÊM QUAN HỆ NGOẠI GIAO VỚI KIRIBATI

Người Đà Lạt Xưa Quốc đảo Kiribati ở Thái Bình Dương, hôm nay thứ Sáu 20 tháng 9, tuyên bố chấm dứt quan...

Hoa Kỳ nói ngân sách quốc phòng Đài Loan tăng theo...

RFA Đại diện Hoa Kỳ tại đảo quốc Đài Loan vào ngày 15 tháng 8 phát biểu rằng Washington mong muốn Đài Bắc tiếp tục...