Friday, March 1, 2024

Tag: Tổ chức Theo dõi Nhân quyền

Việt Nam gia tăng đàn áp đối lập với đợt bắt...

RFA Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Human Rights Watch-HRW, vào ngày 19 tháng 6 ra thông cáo báo chí lên án chính phủ Việt...

Úc cần gây sức ép với VN để trả tự do...

RFA Chính phủ Canberra cần gây sức ép với Hà Nội trong cả những dịp công khai lẫn riêng tư để hủy bỏ bản án...

Tổ chức nhân quyền đề nghị VN ‘ngưng trấn áp NXB...

BBC Hai tổ chức nhân quyền quốc tế đề nghị Việt Nam 'dừng trấn áp' một tổ chức in các ấn phẩm không chịu sự...