Friday, April 19, 2024

Tag: tị nạn chính trị

Tổng cục 2 tình báo quân đội do trung tướng Phạm...

NGƯỜI BUÔN GIÓ Sau khi được Trọng và Tư Sang đưa vào bộ chính trị và giữ chức phó thủ tướng nhằm chuẩn bị lật...