Monday, September 25, 2023

Tag: Thời ‘tự do cái con c..’

Thời ‘tự do cái con c..’

VOA Nguyễn Hùng Các diễn biến trong mấy ngày qua, từ chuyện những người đi thăm tù chính trị bị côn đồ thoải mái hành hung...