Saturday, September 23, 2023

Tag: Thiếu tướng Phí Đức Tuấn

Đơn tố cáo hai tướng công an của cựu cán bộ...

TIẾNG DÂN 19-9-2020 Lời giới thiệu: Chúng tôi nhận được đơn của ông Nguyễn Thế Nam, là cựu cán bộ Cục An ninh Tây Bắc, Tổng...