Thursday, February 22, 2024

Tag: thi hành

Bộ Công an nghiêm cấm cán bộ nhận tiền, bớt xén...

Dân trí  Cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở giam giữ không được phép tự ý tiếp xúc để lợi dụng vay, mượn, xin, mua,...