Sunday, March 3, 2024

Tag: The Interpreter

6 quy tắc tham gia vào cuộc trò chuyện với những...

The Interpreter Đưa ra bằng chứng hoặc chỉ ra những mâu thuẫn bất hợp lý trong lập luận của một kẻ đề ra thuyết âm...

NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUẨN BÌNH LUẬN

Bởi Nhóm The Interpreter (Người Thông Dịch) Với The Interpreter, mục tiêu của chúng tôi là tạo nên và thúc đẩy không gian cho những...

“Chính chúng bay là đầu mối của dịch bệnh Corona!” Bùng...

The Interpreter Vào một ngày hồi tháng Tư, với khẩu trang đeo trên mặt, cô Donalene Ferrer và 2 thế hệ thành viên khác trong...

Cuộc biểu tình “đơn thân độc mã” của cựu Thủy Quân...

The Interpreter “Nước Mỹ không phải là chiến trường và người dân Mỹ không nên là kẻ thù. Chúng ta đến với nhau với tư...

Cookie Dương: Cô gái gốc Việt mong đến gần với thế...

BBC Đến Mỹ với gia đình năm 2009, lúc 11 tuổi, Cookie Dương nhớ đã từng có những cuộc đối thoại êm đềm với bố...

Các nguồn tin tức nằm ở đâu trên quang phổ chính...

The Interpreter University of Michigan Library, ngày 24 tháng 6, 2020 Translated from University of Michigan Library article “Fake News,” Lies and Propaganda: How to Sort...

Mời các bạn tham khảo đồ thị đánh giá về thiên...

The Interpreter Dear readers, thank you for your support and feedback. We would like to make clear that The Interpreter does not endorse any US...