Saturday, March 2, 2024

Tag: thất lạc bản đồ

VNTB – Xếp hạng di tích kiến trúc Nhà thờ Thủ...

Nguyễn Hồng Phúc (VNTB) - “Quyết định xếp hạng di tích là một trong những cơ sở để TP xem xét điều chỉnh quy hoạch...