Thursday, February 9, 2023

Tag: tài sản khổng lồ

Ông Tất Thành Cang… “lại” ốm, liệu có “đúng qui trình”?!

Bùi Hoàng Tám (Dân trí) - Gần đây, xuất hiện hiện tượng không ít người có chức, có quyền đang “ăn” khỏe, rất khỏe, thậm...