Saturday, April 20, 2024

Tag: Tạ Duy Anh

ÁNH MẮT DƯƠNG TƯỜNG ĐÃ KHÉP LẠI

Tạ Duy Anh Mặc dù biên tập cho ông ít nhất 5 cuốn sách, trong đó có vài cuốn "nhất định phải giao cho Tạ...

Mấy suy nghĩ nhỏ

Lao Ta Những gì đang gây hoảng loạn ở châu Âu, cho thấy một điều: Sự kiêu ngạo nào của con người thì rồi cũng...