Monday, October 2, 2023

Tag: Steve Bannon

Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump bị bắt

Christine Nguyen Steve Bannon, cựu giám đốc điều hành chiến dịch tranh cử của Trump năm 2016 và là cựu chiến lược gia trưởng của...

Tuyên ngôn thành lập “N H À N Ư Ớ C...

Võ Hồng Ly 07.06.2020 Tuyên ngôn thành lập "N H À N Ư Ớ C L I Ê N B A N G T R U...