Saturday, April 13, 2024

Tag: Sinopharm (Beijing)

NHỮNG CÂU HỎI DÀNH CHO LOẠI VACCINE VẠN THỊNH PHÁT NHẬP...

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải Ngày 30-7-2021, MTTQ TP HCM thông tin về lễ tiếp nhận 5 triệu liều vaccine Covid-19 (Vero Cells) do Tập...