Friday, April 19, 2024

Tag: Quỳnh Nguyễn

CÁC TRÒ BẨN CỦA CÔNG AN TRẠI GIAM

Có lẽ các bạn chưa mường tượng sự xấu xa, bẩn thỉu của các thành phần công an, đặc biệt là công an trong...