Thursday, June 8, 2023

Tag: Quây Sơn

Thác Bản Giốc

Ngô Thanh Tú Thác Bản Giốc là cụm tháp nằm trên dòng Quây Sơn, thuộc xã Đàm Thuỷ (Trùng Khánh, Cao Bằng). Trong đó, phần...