Wednesday, August 10, 2022

Tag: Quang Trung016

VIỆT NAM ĐƯA TẦU HỘ VỆ RA BÃI TƯ CHÍNH LÀM...

Hung Giobay “SÚNG SẼ NỔ Ở BÃI TƯ CHÍNH” Việt Nam đưa tàu chiến hiện đại, Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard3.9 phiên hiệu Quang...