Thursday, December 7, 2023

Tag: NHỮNG TRẬN CHIẾN TRÊN TRUYỀN THÔNG VIỆT.

Những kẻ bảo kê truyền thông cần phải bị vạch mặt.

01/08/2019 Thanh Hieu Bui Báo Tuổi Trẻ làm một loạt phóng sự để muốn cho thiên...

NHỮNG TRẬN CHIẾN TRÊN TRUYỀN THÔNG VIỆT.

07-6-2016 Ngày 14 tháng 5 năm 2016 Báo Tuổi Trẻ có bài viết – Công an TP.HCM khẳng định...

NHỮNG TRẬN CHIẾN TRÊN TRUYỀN THÔNG VIỆT.

07-6-2016 Ngày 14 tháng 5 năm 2016 Báo Tuổi Trẻ có bài viết - Công an TP.HCM khẳng định "Việt Tân tổ chức gây rối"  Link:...