Thursday, April 18, 2024

Tag: Những diễn biến kỳ lạ sau tuyên bố của Cảnh Sảng

Những diễn biến kỳ lạ sau tuyên bố của Cảnh Sảng

VNTB-Nguyễn Hiền (VNTB) - Sau tuyên bố của phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc – Cảnh Sảng, tại cuộc họp báo định kỳ...