Wednesday, September 27, 2023

Tag: Nhà thơ Dương Tường

TIỄN BIỆT DỊCH GIẢ DƯƠNG TƯỜNG VÀ “MÓN NỢ” CỦA TÔI...

Anh Son Tran Duc Sáng nay vào FB, thấy bạn bè đăng tin nhà thơ / dịch giả Dương Tường rời cõi tạm ở tuổi...

TẠM BIỆT “24 PHÍM CẦM CHIỀU”…

Pham Mylan Nổi tiếng là một dịch giả uy tín hàng đầu ở Việt Nam với hơn 50 bản dịch  những tác phẩm lớn của...