Friday, March 1, 2024

Tag: Nguyễn Thị Tâm

“Bắt giữ những người đưa tin về Đồng Tâm để dẹp...

ĐÀI Á CHÂU TỰ DO·CHỦ NHẬT, 28 THÁNG 6, 2020 “Chính quyền này càng ngày càng sợ hãi, ai tìm cách nói ngược họ thì...

TỔNG CỘNG 6 NGƯỜI BỊ BẮT CÙNG NGÀY VỚI CÁO BUỘC...

Phạm Thanh Nghiên Ngoài 4 dân oan Dương Nội bị bắt vào sáng 24/6/2020 là bà Nguyễn Thị Tâm, bà Cấn Thị Thêu và hai...

NHỮNG NGƯỜI NÔNG DÂN BỊ BẮT

Luân Lê Cả 4 người bị bắt, hai người đàn bà và hai thanh niên, trong đó 3 người là mẹ và con trong một...

Công an bắt giữ 6 người bao gồm 4 nhà hoạt...

RFA Sáng sớm ngày 24-6-2020, Công an thành phố Hà Nội tiến hành bắt giữ nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và con trai là...

TIN KHỦNG BỐ DÂN OAN

Phạm Thanh Nghiên Ba người hoạt động nhân quyền nổi tiếng và cũng là những dân oan tại Dương Nội là bà Nguyễn Thị Tâm,...