Saturday, September 23, 2023

Tag: ngư dân

Phỏng vấn nhanh TS Cù Huy Hà Vũ về việc Quốc...

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ Theo Bauxitevietnam.info Hôm qua, 23/11/2009, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Dự Luật Dân quân,...