Sunday, April 14, 2024

Tag: Nam Pham

U Tôi

Nam Pham Trong tang lễ mẹ tôi, anh cả của tôi, anh Quỳnh hỏi một câu gia đình đều đang nghĩ: "U ơi cả đời...