Sunday, June 4, 2023

Tag: Nails & spa

Chỉ sống bởi hai tiếng Việt Nam.

Hien Bushell Chị bạn lấy chồng New Zealand, đi làm nail bảy ngày một tuần. Gom góp được bao nhiêu đều gửi về Việt Nam...