Thursday, April 18, 2024

Tag: mỏ khí Lan Tây

Ứng xử thế nào với Hải cảnh 5204?

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông (Trích Bản Tin Biển Đông Số 38: https://dskbd.org/2020/09/16/ban-tin-bien-dong-so-38/) Trong tuần từ ngày 6–13/9/2020, Hải cảnh 5204 tiến hành 2...