Monday, October 2, 2023

Tag: Mai Bá Kiếm

Vua “Kiên định hợp tác xã” và vua “Cải tạo tư...

Mai Bá Kiếm Vừa qua, các báo đưa tin ông Trần Quốc Vượng – Thường trực Ban bí thư, khẳng định: “Phát triển kinh tế...