Thursday, June 8, 2023

Tag: Luật sư Trần Quốc Thuận

Cơ cấu tổ chức, nhân sự không thể thay đổi dưới...

RFA Cơ cấu nhân sự Tại buổi họp quốc hội chiều ngày 9/6 bàn về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Cần có Luật Biểu tình để bảo đảm quyền cho dân

RFA Truyền thông trong nước ngày 13/3 đưa tin cho biết, trong tờ trình Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây,...