Saturday, April 13, 2024

Tag: LS Ngô Anh Tuấn

Tôi đã từng là đảng viên đảng Cộng sản

Tuan Ngo VÌ SAO TÔI VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (ĐCSVN) Do tôi bỏ học, đi làm công nhân một thời gian khá lâu nên...

Tôi khinh!!!

LS Ngô Anh Tuấn Hôm nay, tôi được hai ông anh cùng làng mời đi uống bia. Vốn là người không biết uống bia rượu...