Thursday, February 22, 2024

Tag: Lê Văn Cương

TƯỚNG CƯƠNG THỰC SỰ MUỐN ĐIỀU GÌ?

BS ĐINH ĐỨC LONG Vừa rồi thiếu tướng, phó giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng viện chiến lược Bộ công an...