Tuesday, March 21, 2023

Tag: KIRIBATI

ĐÀI LOAN ĐÃ MẤT THÊM QUAN HỆ NGOẠI GIAO VỚI KIRIBATI

Người Đà Lạt Xưa Quốc đảo Kiribati ở Thái Bình Dương, hôm nay thứ Sáu 20 tháng 9, tuyên bố chấm dứt quan...