Thursday, December 7, 2023

Tag: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Một cách trả thù hèn hạ: LS Lê Quốc Quân bị...

J.B Nguyễn Hữu Vinh Đê tiện Những người bị kết án tù thường đến trại giam trong khu vực, ví dụ xử ở các tỉnh miền...