Tuesday, February 27, 2024

Tag: Hồng Y George Pell

GEORGE PELL: MỘT LINH MỤC TỐT, ĐÃ BỊ CÁO BUỘC MỘT...

Doan Kim (Nữ ký giả Miranda Devine, đăng ngày 07 tháng Tư năm 2020 trên tờ báo bán chạy nhất nước Úc, The Daily Telegraph) Mark...