Thursday, December 7, 2023

Tag: Hoai Linh Ngoc Duong

Thất nghiệp đang tăng với mức độ nhanh chưa từng có.

Hoai Linh Ngoc Duong Thất nghiệp đang tăng với mức độ nhanh chưa từng có. Chi tiêu tiêu dùng suy giảm mạnh. GDP sụp đổ....

TẦM NHẬN THỨC.

Hoai Linh Ngoc Duong Mình chỉ nêu một vấn đề có tính nguyên tắc trong vấn đề chuyển giao quyền lực của nền dân chủ...