Saturday, March 2, 2024

Tag: Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan

Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan có can thiệp vào...

VNTB-Thường Sơn (VNTB) - Tháng 7 năm 2019, Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia đầu tiên lên tiếng gián tiếp ủng hộ Việt Nam...