Sunday, April 14, 2024

Tag: Haiyang Dizhi 8

Liên quan đến phản ứng của Việt Nam v/v tàu khảo...

Lê Nguyễn Hương Trà Liên quan đến phản ứng của Việt Nam v/v tàu khảo sát dầu khí Haiyang Dizhi 8 cùng với nhóm tàu...

Carl Thayer : Có đến 80 tàu Trung Quốc vây quanh...

RFI Thụy My Đăng ngày 04-08-2019  Trong bối cảnh căng thẳng tại bãi Tư Chính, với việc Trung Quốc đưa tàu khảo sát Hải Dương Địa...

Vụ tàu hải cảnh Trung – Việt ‘đối đầu’ ở Bãi...

Viễn Đông Một chuyên gia về hải quân Trung Quốc của Mỹ, người đầu tiên công bố thông tin tàu hải cảnh của Việt Nam...

Bị đánh đau không dám rên cũng là nỗi nhục lớn

Thọ Nguyễn Vụ tàu Hải Dương Địa Chất 8 (Haiyang Dizhi 8) của Trung Quốc vi phạm vùng chủ quyền kinh tế của Việt Nam...