Thursday, April 18, 2024

Tag: G20

Các giám đốc tài chính G7 sẽ họp vào ngày 23...

Reuters Kajimoto Tetsushi 20/02/2023 6:25 PM PST Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki phát biểu trước truyền thông tại Bộ Tài chính ở Tokyo TOKYO, ngày...