Thursday, April 18, 2024

Tag: Exclusive Economic Zone – EEZ

Vài ý kiến về tình hình bãi Tư Chính tháng bẩy...

Nhân Tuấn Trương Bài này tôi viết hôm cuối tháng 7, tóm lược tình hình vụ Tư chính. Ngoài gởi cho một số bạn bè...