Friday, June 2, 2023

Tag: Đường Văn Thái

NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN TẠI THAILAND TẬP TRUNG TRƯỚC VĂN PHÒNG...

Trang Nguyen Sáng nay, ngày 19/04/2023, nhóm khoảng 40 người Việt tị nạn đại diện cho gần 300 chữ ký, tập trung ở văn phòng...