Tuesday, April 23, 2024

Tag: Dorothy Wong

BÀ MẸ KHÁNG CHIẾN HỒNG KÔNG THỜI HIỆN ĐẠI

« Hongkong mama », bà mẹ kháng chiến Hồng Kông thời hiện đại http://vi.rfi.fr/…/20190706-hongkong-mama-ba-me-khang-chien… L’Obs tuần này nói về «Hongkong mama» : Dorothy Wong đã...