Tuesday, February 27, 2024

Tag: Don’t be like her!

ĐỪNG CÚI ĐẦU NHƯ Liu Yifei!

Mai V Pham Đây là Liu Yifei - Lưu Diệc Phi (sinh 25/8/1987) diễn viên người TQ. Cô ta vừa viết trên Weibo, ủng hộ cảnh...