Thursday, December 7, 2023

Tag: Doanh nhân Phương Hằng

Phe bà Hằng đang phản công?

Bình luận của Nguyễn Trần Ngôn 2023.03.04 Nói gì nói, mấy tháng đầu năm 2021, nhờ có cô Hằng mà vui vãi. Tối tối người người ăn...