Saturday, April 13, 2024

Tag: Đoàn Phú Hòa

Tâm sự cùng Le Chung.

Doan Hoa Cách đây mấy năm anh đã có lần định góp ý với em khi Pham Vanthanh ở Paris đăng stt tuyên bố hủy...