Tuesday, March 28, 2023

Tag: Đoàn Phú Hòa

Tâm sự cùng Le Chung.

Doan Hoa Cách đây mấy năm anh đã có lần định góp ý với em khi Pham Vanthanh ở Paris đăng stt tuyên bố hủy...