Saturday, April 13, 2024

Tag: Đình Đại và bằng hữu

HÁT CHO VIỆT NAM VÀ TÌNH YÊU.

Elise Ha cùng với Dai Bui. Tối qua mình lang thang FB, tình cờ nhìn thấy sự kiện này, nên muốn viết vài dòng chia...