Saturday, April 13, 2024

Tag: dịch vụ ghép tạng

Trung Quốc: Lừa lấy nội tạng con gái Việt qua hình...

TINH HOA.NET Những cô dâu sau khi bị bán sang Trung Quốc, sẽ được “vỗ béo” trong các “chuồng nuôi người” để chờ ngã giá....