Saturday, April 20, 2024

Tag: Dịch giả: Trúc Lam

Tướng Colin Powell nói, lời của Trump ‘nguy hiểm cho nền...

TIẾNG DÂN USA Today Tác giả: William Cummings Dịch giả: Trúc Lam 7-6-2020 Cựu Ngoại trưởng Colin Powell nói rằng, một lần nữa ông sẽ không bỏ phiếu cho...